23. jun, 2019

Bild

Att det skulle vara så roligt att måla abstrakt trodde jag väl aldrig.
Att låta fantasin och färgerna flöda på ett så fritt sätt ger en fantastisk energi och vilja att gå utanför de invanda gränserna.