Så här ser den vänstra delen ut. De är 80 x 80 cm vardera så det var en utmaning att försöka få en sammanhängande bild där delarna ändå kan hänga var för sig.