Dag 18.Human-made. Omedelbart tänkte jag på industrialiseringen under 1800-talet i England. Textilindustrin, järnvägen, uppfinningarna i dess spår. Men det som känns som den stora omvälvande förändringen är Henry Fords förmåga att tillverka bilar på löpande band.Billiga bilar som i grunden förändrade distributionssystem och förutsättningarna för människor och företag. Här har jag försökt visa på vad som sedan händer när man inte ser konsekvenserna av utvecklingen. Rostiga bilar, som förgiftar vår natur.