Day 19 Mystical. Ett svårt ämne för mig som inte varken studerat mystiker eller ägnat mig åt någon sorts främmande religion. Jag valde att måla en enslig by som kan upplevas "mystisk". Speciellt framåt natten när en ensam lampa lyser. Akryl på papper 26 x 30 cm.